Behandlingsområder

Actilax® (natriumpicosulfat)

Actilax er et håndkøbslægemiddel, som bruges mod forstoppelse.

- Kan bruges af gravide
- Kan bruges af kvinder, som ammer

Sådan bruger du Actilax

Læs vejledningen i pakken, inden du bruger Actilax. Du kan tage dråberne på en ske eller sammen med mad eller drikke. Tag dråberne om aftenen, hvis du ønsker de skal virke den følgende morgen. Til børn fra 4 til 10 år er doseringen 5-10 dråber daglig, til børn over 10 år og voksne er doseringen 10-20 dråber daglig. Du bør kun bruge Actilax til børn, hvis lægen har foreslået det.

Actilax fås i 30 ml.

Vigtig information
Bivirkninger ved Actilax kan være mavesmerter og diarré.

Du kan bruge Actilax, når du er gravid og når du ammer.

Brug ikke Actilax ved blokeret tarmpassage, fx tarmslyng, ved tarmtilstopning, blindtarmsbetændelse, forsnævring af eller betændelse i tarmen, alvorlig væskemangel eller ved allergi over for et af indholdsstofferne.

Du bør kun indtage Actilax dagligt over længere perioder efter aftale med lægen.

Det kan påvirke saltbalancen, hvis du tager Actilax samtidig med vanddrivende midler eller binyrebarkhormoner.

Pligttekst
Actilax (natriumpicosulfat, 7,5 mg/ml)
Indikation: Obstipation. Dosering: 1 dråbe indeholder 0,5 mg natriumpicosulfat. Voksne og børn over 10 år: 5-10 mg (10-20 dråber) dagligt. Børn 4-10 år: 2,5-5 mg (5-10 dråber) dagligt. Børn under 4 år: 250 mikrogram pr. kg legemsvægt. Dråberne kan tages med mad eller drikke. Dråberne bør tages om aftenen, hvis virkningen ønskes den følgende morgen. Kontraindikationer: Ileus. Gastrointestinal obstruktion. Akutte kirurgiske abdominale tilstande såsom appendicitis. Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes ved akutte inflammatoriske mave-tarmsygdomme eller ved forstyrrelser i væske/elektrolytbalancen. Overdreven og langvarig brug kan medføre forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen herunder hypokaliæmi. Årsagen til obstipationen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for laksantia. Patienten bør informeres om, at Actilax kun bør indtages dagligt over længere perioder efter aftale med læge. I indlægssedlen er det anført, at Actilax kun bør anvendes til børn efter aftale med læge. Indeholder sorbitol og bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans. Konserveret med methylparahydroxybenzoat, der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).
Interaktioner: Diuretika og kortikosteroider: Samtidig indtagelse af store doser natriumpicosulfat og diuretika eller kortikosteroider kan medføre forstyrrelser i elektrolytbalancen. Digoxin: Forstyrrelser i elektrolytbalancen kan medføre øget følsomhed over for digoxin. Graviditet og amning: Ordination til gravide eller ammende kvinder bør ske med forsigtighed. Det vides ikke om natriumpicosulfat udskilles i modermælk. Natriumpicosulfat absorberes kun i ringe grad fra mave-tarmkanalen. Bivirkninger: Den mest almindelige bivirkning er abdominal smerte, som ses hos 9,8 % af patienterne. Lidelser i immunsystemet: Sjælden: Allergiske reaktioner. Gastrointestinale lidelser: Almindelige: Abdominale smerter. Abdominalt ubehag. Abdominale kramper. Diaré. Dermatologiske lidelser: Sjælden: Hudreaktioner herunder hududslæt. Angioødem. Overdosering: Symptomer: Ved indtagelse af store doser kan diaré, abdominalkramper og et klinisk signifikant tab af kalium og andre elektrolytter forekomme. Beskadigelse af nyretubili, metabolisk alkalose og muskel træthed pga. hypokaliæmi har også været beskrevet i forbindelse med kronisk misbrug af laksantia. Behandling: Ventrikeltømning inden for kort tid efter indtagelse. Genoprettelse af væske- og elektrolytbalancen kan være påkrævet, specielt hos ældre og børn. Administration af spasmolytika kan have nogen effekt. Udlevering: HF. Tilskud: Ikke tilskudsberettiget, men der kan søges om individuelt tilskud. Pakning og priser: 30 ml; ikke fast pris.

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød.

Teksten er forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresume, som kan rekvireres hos Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød eller ses på www.produktresume.dk.

Læs mere på min.medicin.dk og indlaegssedler.dk