Behandlingsområder

Magnesia medic (magnesiumhydroxid)

Magnesia medic tabletter er et middel mod forstoppelse. Virker på tarmindholdet ved at øge vandindholdet, så afføringen bliver blødere og mere fyldig. Fyldig afføring sætter gang i tarmbevægelserne.

- Lille, filmovertrukket tablet, som er nem at sluge

Sådan bruger du Magnesia medic
Læs vejledningen i pakken, inden du bruger Magnesia medic. Børn under 15 år bør kun bruge Magnesia medic, hvis lægen har foreslået det. Voksne kan tage 2-3 tabletter om dagen efter behov.

Magnesia medic fås i tabletter 500 mg - 40 stk./100 stk./200 stk.

Vigtig information
Du kan bruge Magnesia medic , når du er gravid eller ammer.

Bivirkninger kan være mavegener og hovedpine.

Brug ikke Magnesia medic, hvis du har nedsat nyrefunktion eller er overfølsom over for et af indholdsstofferne. Langvarig brug kan medføre fosfatmangel, som viser sig ved kvalme og træthed.

Magnesia kan nedsætte virkningen af andre lægemidler: Tetracyklin (bakteriedræbende), disulfiram (antabus), digoxin (hjertemedicin), isoniazid (tuberkulosemiddel), ketoconazol (svampemiddel) og jern.

Pligttekst
Magnesia medic (Magnesiumoxid, let 500 mg som magnesiumhydroxid)
Indikation: Gastritis acida. Ulcus duodeni og ulcus ventriculi. Esophagitis. Obstipation. Dosering: Voksne: Antacidum: 1-2 tabletter efter behov. Aktivt ulcus: 2-3 tabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltiderne samt ved sengetid. Obstipation: 2-3 tabletter efter behov. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Kontraindikationer: Nedsat nyrefunktion (serumkreatinin > 200 mikromol/l, risiko for magnesiumforgiftning). Overfølsomhed over for magnesiumhydroxid, magnesiumoxid eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Advarsler og forsigtighedsregler: Ved behandling af ventrikelulcus bør malignitet være udelukket. Langvarig brug kan føre til forstyrrelser i calcium-/phosphatbalancen. Calcitriol, quinoloner, chloroquin, tetracykliner og mycophenolatmofetril bør ikke anvendes samtidig med Magnesia medic. Heller ikke selv om doseringstidspunkterne adskilles tydeligt. Anden samtidig medikamentel behandling: Digoxin, penicillamin, sotalol, imidazolderivater, allopurinol og bisphosphonater skal, hvis de anvendes amtidig med Magnesia medic administreres med et tidsinterval på minimum 2 timer. Interaktioner: Bør ikke anvendes sammen med: Calcitrol, Quinoloner (ciprofloxacin, lomefloxacin, moxifloxacin, norfloxacin og ofloxacin), tetracykliner, chloroquin, mycophenolatmofetil (immunsuppresivum), estramustin eller disulfiram. Antacida bør ikke gives sammen med enteropræparater, da der herved kan ske brud på enterodrageringen som følge af en lokal forhøjet pH-værdi. Samtidig anvendelse af følgende præparater medfører forholdsregler/dosisjusteringer: digoxin, flecainid, sotalol, imidazolderivater (intraconazol, ketoconazol), penicillamin, allopurinol, acetylsalicylsyre, bisphosphonater (alendronat, etidronat), litium, pseudoephedrin og diflunisal. Antacida hæmmer absorptionen af jern, som bør indgives med et tidsinterval i forhold til disse på mindst 1,5 timer. Graviditet og amning: Magnesiumoxid kan anvendes til gravide og i ammeperioden. Bivirkninger: 1-5% af de behandlede patienter kan forvente at få bivirkninger, hyppigst gastrointestinale gener. Endokrine lidelser: ikke almindelige: hos patienter med nyreinsufficines kan der forekomme hypermagnesæmi, der kan være meget toksisk. Lidelser i det centrale og perifere nervesystem: almindelige: hovedpine. Gastrointestinale lidelser: almindelige: Diaré, flatulens, mavesmerter, utilpashed, kvalme, opkasning. Overdosering: Symptomer: Ved uræmi kan optræde kurarelignende symptomer som kvalme, opkastning, ansigtsrødmen, depression af centralnervesystemet og åndedrætsorganer, muskelsvaghed, hypotension, bradykardi og hjertestop, hyporeflexi og paralysis. Behandling: Behandling af overdosis er symptomatisk. Udlevering: HF. Tilskud: Ikke tilskudsberettiget, men der kan søges om individuelt tilskud. Pakning og priser: 40 stk., ikke fast pris; 100 stk., ikke fast pris; 200 stk., ikke fast pris.

Teksten er forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresume, som kan rekvireres hos Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød eller ses på www.produktresume.dk.

Indehaver af markedsføringstilladelse: Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød.

Læs mere på min.medicin.dk og indlaegssedler.dk/

Læs mere på maveguiden.dk