Behandlingsområder

Medilax® (laktulose)

Medilax (laktulose) oral opløsning 667 mg/ml er et flydendeer en mikstur mod forstoppelse og træg mave, som også er velegnet ved kronisk forstoppelse. Medilax indeholder laktulose og virker ved at binde vand til tarmindholdet, så det svulmer op og stimulerer tarmens naturlige bevægelser.

- Flydende mikstur

Sådan bruger du Medilax
Læs vejledningen i pakken, inden du bruger Medilax. Børn under 2 år bør ikke bruge Medilax, med mindre lægen har anbefalet det. Dosering til voksne er 15-30 ml i døgnet. Dosering til børn fra 1-14 år er 5-15 ml i døgnet. Drik rigelig væske til. Virkningen indtræder efter 8-10 timer, men du vil mærke størst effekt efter 2-3 dage.

Medilax fås i 100 ml/250 ml/500 ml/1000 ml.

Vigtig information
Du kan bruge Medilax, når du er gravid eller ammer.

Bivirkninger kan være oppustet mave og afgang af tarmgas.

Brug ikke Medilax ved tarmtilstopning, blindtarmsbetændelse eller overfølsomhed over for laktulose. Høje doseringer (30-50 ml) 3 gange i døgnet kan øge insulinbehovet hos diabetikere. Brug ikke Medilax, hvis du er på galakose- eller laktosefri diæt. Du bør ikke bruge Medilax dagligt gennem længere tid.

Pligttekst
Medilax® (laktulose)
Indikation: Tarmregulerende ved kronisk obstipation. Dosering: Børn under 5 måneder: 3-6 ml daglig fordelt på 2 doser. Børn 5-12 måneder: 10 ml daglig fordelt på 1-2 doser. Børn 1-14 år: 5-15 ml daglig fordelt på 1-2 doser. Opløsningen gives til barnets afføring er blevet normal, sædvanligvis 7-10 dage, hvorefter dosis aftrappes over de følgende uger. Voksne og børn over 14 år: begyndelsesdosis 15-30 ml daglig. Efter virkning er opnået, nedsættes dosis til det halve. Hvis virkningen ikke indtræder i løbet af 3 dage, kan dosis fordobles. Dosis er individuel og bør justeres til halvfast afføring opnås. Kan tages uafhængigt af måltiderne. Kontraindikationer: Gastrointestinal obstruktion. Akutte kirurgiske abdominale tilstande såsom akut appendicitis. Galactoseintrolerans. Overfølsomhed over for det aktive stof. Advarsler og forsigtighedsregler: Bør ikke indtages dagligt over længere perioder, da langvarig brug kan føre til vanedannelse og svækkelse af tarmfunktionen. Årsagen til obstipationen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for laksantia. Høje doser (100-150 ml daglig) kan øge insulinbehovet hos diabetikere. Bør ikke anvendes til patienter med fructoseintolerans, galactoseintolerans/galactosæmi, en særlig form for arvelig lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. Interaktioner: Kan forstærke hypokaliæmi induceret af andre farmaka (f.eks. diuretika, kortikosteroider og amphotericin B). Kan forstærke virkningen af digoxin pga. hypokaliæmi. Graviditet og amning: Kan anvendes Bivirkninger: Ved obstipation optræder forbigående flatulens og/eller meteorisme hos ca. 15 % af patienterne. Ved langtidsanvendelse i en dosering, som fører til vedvarende tynd afføring, kan forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen ses. Gastrointestinale lidelser: Meget almindelig: initialt ses lette abdominale smerter, meteorisme og flatulens på grund af luftudvikling i tarmkanalen. Almindelige: Kvalme, opkastning og diaré ved høje doser. Udlevering: HF. Tilskud: Ikke tilskudsberettiget, men der kan søges om individuelt tilskud. Pakning og priser: 100 ml; ikke fast pris. 250 ml; ikke fast pris. 500 ml; ikke fast pris. 1000 ml; ikke fast pris.

Teksten er forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresume, som kan rekvireres hos Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød eller ses på www.produktresume.dk.

Indehaver af markedsføringstilladelse: Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød.

Læs mere på min.medicin.dk og indlaegssedler.dk

Læs mere på maveguiden.dk