Behandlingsområder

Marzine® (cyclizinhydrochlorid)

Marzine er et middel mod transportsyge, som kan lindre symptomer, som kvalme og ubehag, når du fx kører bil, sejler eller flyver. Du kan tage produktet, hvis du plejer at blive køresyg, søsyg eller luftsyg.

Sådan bruger du Marzine
Læs vejledningen i pakken, inden du bruger Marzine. Børn fra 6-12 år: ½ tablet højst 3 gange daglig. Dosis til voksne og børn over 12 år er 1 tablet 3 gange i døgnet. Tag tabletten 1-2 timer, før du ønsker, den skal virke. Du kan eventuelt dele tabletten, så den er nemmere at sluge, men du skal sluge begge halvdele af tabletten for at opnå den ønskede virkning.

Er du gravid, bør du tale med din læge inden brug af Marzine.

Fakta om Marzine
-    Lindrer symptomer ved køresyge, søsyge og luftsyge
-    Du kan tage Marzine sammen med drikke og mad

Indhold og opbevaring
Marzine indeholder cyclizin, som er et antihistamin. Øvrige indholdsstoffer: lactose; kartoffelstivelse; akaciegummi (E414) og magnesiumstearat.

Marzine indeholder 50 mg og fås i 10 stk eller 30 stk.

Vigtig information
Bivirkninger ved Marzine kan være døsighed, mundtørhed og sløret syn. Du må ikke bruge Marzine, hvis du lider af søvnapnø, har grøn stær, eller hvis du er overfølsom over for cyclizin eller nogle af de øvrige indholdsstoffer. Marzine indeholder laktose. Du bør ikke bruge Marzine sammen med lægemidler mod angst, psykoser, depression, søvnløshed, Parkinssons syge eller demens. Marzine kan gøre dig døsig. Vær derfor forsigtig, hvis du kører bil eller betjener maskiner, når du har taget marzine. Alkohol forstærker Marzines sløvende virkning.

Pligttekst

Marzine® 50 mg tabletter (Cyclizinhydrochlorid) anvendes mod transportsyge. Dispenseringsform: Tabletter med delekærv. 1 tablet indeholder 50 mg cyclizinhydrochlorozid. Indeholder også lactose. Dosering og indgivelsesmåde: Voksne og børn over 12 år: 50 mg (1 tablet) 3 gange daglig 1-2 timer før virkning ønskes. Børn fra 6-12 år: ½ tablet højst 3 gange daglig. Kontraindikationer: Snævervinklet glaukom. Søvnapnø. Forsigtighed: forhøjet intrakuolært tryk, pylerostenose, nedsat gastrointestinal motilitet, samt vandladningsbesvær hos patienter med prostatahypertrofi eller blærehalsobstruktion. Bør anvendes med forsigtighed ved manifest eller truende respirationsinsufficiens, myastenia gravis og ved krampetendens. Interaktioner: Forstærker den sederende virkning af anxiolytika, neuroleptika, hypnotika og alkohol. Kan øge monoaminooxidasehæmmeres kardiotoksicitet. Forstærker cykliske antidepressivas antikolinerge virkning og nedsætter effekten af kolinesterasehæm¬mere. Graviditet og amning: Marzine® bør kun anvendes af gravide efter lægens anvisning. Marzine® bør ikke anvendes i ammeperioden. Bivirkninger: Almindelige: Døsighed, mundtørhed, sløret syn. Ikke almindelige: Takykardi, urinretention, uro, søvnbesvær, udslæt med og uden kløe, hørelses- og synshallucinationer. Sjældne:agranulocytose, lægemiddel udslæt, hepatitis, intrahepatisk kolestase. Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening. Udlevering: HF. Tilskud: ikke tilskudsberettiget. Pakninger og priser: 10 tabletter, 30 og 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Pris: Ikke fast pris.

Markedsføringsindehaver: Meda AS, Danmark.
Teksten er forkortet i forhold til det af sundhedsstyrelsens godkendte produktresume, som kan rekvireres hos Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød eller ses på Marzine® 50 mg tabletter (Cyclizinhydrochlorid) anvendes mod transportsyge. Dispenseringsform: Tabletter
med delekærv. 1 tablet indeholder 50 mg cyclizinhydrochlorozid. Indeholder også lactose. Dosering og indgivelsesmåde: Voksne og børn over 12 år: 50 mg (1 tablet) 3 gange daglig 1-2 timer før virkning ønskes. Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. Kontraindikationer: Snævervinklet glaukom. Søvnapnø. Forsigtighed: forhøjet intrakuolært tryk, pylerostenose, nedsat gastrointestinal motilitet, samt vandladningsbesvær hos patienter med prostatahypertrofi eller blærehalsobstruktion. Bør anvendes med forsigtighed ved manifest eller truende respirationsinsufficiens, myastenia gravis og ved krampetendens. Interaktioner: Forstærker den sederende virkning af anxiolytika, neuroleptika, hypnotika og alkohol. Kan øge monoaminooxidasehæmmeres kardiotoksicitet. Forstærker cykliske antidepressivas antikolinerge virkning og nedsætter effekten af kolinesterasehæm¬mere. Graviditet og amning: Marzine® bør kun anvendes af gravide efter lægens anvisning. Marzine® bør ikke anvendes i ammeperioden. Bivirkninger: Almindelige: Døsighed, mundtørhed, sløret syn. Ikke almindelige: Takykardi, urinretention, uro, søvnbesvær, udslæt med og uden kløe, hørelses- og synshallucinationer. Sjældne:agranulocytose, lægemiddel udslæt, hepatitis, intrahepatisk kolestase. Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening. Udlevering: HF. Tilskud: ikke tilskudsberettiget. Pakninger og priser: 10 tabletter, 30 og 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Pris: Ikke fast pris. Markedsføringsindehaver: Meda AS, Danmark.
Teksten er forkortet i forhold til det af sundhedsstyrelsens godkendte produktresume, som kan rekvireres hos Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød eller ses på www.produktresume.dk

Læs mere på min.medicin.dk eller indlaegssedler.dk