Produktoversigt

Marzine® (cyclizinhydrochlorid)

Transportsyge
Håndkøb

Marzine indeholder cyclizinhydrochlorid, et antihistamin, som lindrer symptomer på transportsyge. Du kan tage Marzine inden bilkørsel, sejlads eller flyrejser for at mindske kvalme og ubehag, hvis du plejer at blive køresyg, søsyg eller luftsyg.

- Lindrer symptomer ved køresyge og søsyge

Sådan bruger du Marzine

Læs vejledningen i pakken, inden du bruger Marzine. Børn fra 6-12 år: ½ tablet højst 3 gange daglig. Dosis til voksne og børn over 12 år er 1 tablet 3 gange i døgnet. Tag tabletten 1-2 timer, før du ønsker, den skal virke. Du kan eventuelt dele tabletten, så den er nemmere at sluge, men du skal sluge begge halvdele af tabletten.

Indhold
Marzine fås i 50 mg 10 stk. og 30 stk.

Vigtig information
Er du gravid, bør du kun bruge Marzine efter aftale med lægen. Brug ikke Marzine, hvis du ammer.

Bivirkninger ved Marzine kan være døsighed, mundtørhed og sløret syn.

Du må ikke bruge Marzine, hvis du lider af søvnapnø, har grøn stær, eller hvis du er overfølsom over for cyclizin eller nogle af de øvrige indholdsstoffer. Marzine indeholder laktose.

Du bør ikke bruge Marzine sammen med lægemidler mod angst, psykoser, depression, søvnløshed, Parkinsons syge eller demens.

Marzine kan gøre dig døsig. Vær derfor forsigtig, hvis du kører bil eller betjener maskiner, når du har taget Marzine. Alkohol forstærker Marzines sløvende virkning.

Pligttekst
Marzine® 50 mg tabletter (Cyclizinhydrochlorid) anvendes mod transportsyge. Dispenseringsform: Tabletter
med delekærv. 1 tablet indeholder 50 mg cyclizinhydrochlorozid. Indeholder også lactose. Dosering og indgivelsesmåde: Voksne og børn over 12 år: 50 mg (1 tablet) 3 gange daglig 1-2 timer før virkning ønskes. Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. Kontraindikationer: Snævervinklet glaukom. Søvnapnø. Forsigtighed: forhøjet intrakuolært tryk, pylerostenose, nedsat gastrointestinal motilitet, samt vandladningsbesvær hos patienter med prostatahypertrofi eller blærehalsobstruktion. Bør anvendes med forsigtighed ved manifest eller truende respirationsinsufficiens, myastenia gravis og ved krampetendens. Interaktioner: Forstærker den sederende virkning af anxiolytika, neuroleptika, hypnotika og alkohol. Kan øge monoaminooxidasehæmmeres kardiotoksicitet. Forstærker cykliske antidepressivas antikolinerge virkning og nedsætter effekten af kolinesterasehæm¬mere. Graviditet og amning: Marzine® bør kun anvendes af gravide efter lægens anvisning. Marzine® bør ikke anvendes i ammeperioden. Bivirkninger: Almindelige: Døsighed, mundtørhed, sløret syn. Ikke almindelige: Takykardi, urinretention, uro, søvnbesvær, udslæt med og uden kløe, hørelses- og synshallucinationer. Sjældne:agranulocytose, lægemiddel udslæt, hepatitis, intrahepatisk kolestase. Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening. Udlevering: HF. Tilskud: ikke tilskudsberettiget. Pakninger og priser: 10 tabletter, 30 og 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Pris: Ikke fast pris. Markedsføringsindehaver: Meda AS, Danmark.
Teksten er forkortet i forhold til det af sundhedsstyrelsens godkendte produktresume, som kan rekvireres hos Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød eller ses på www.produktresume.dk

Læs mere på min.medicin.dk og indlaegssedler.dk