Produktoversigt

Marzine® (cyclizinhydrochlorid)

Transportsyge
Håndkøb

Marzine indeholder cyclizinhydrochlorid, et antihistamin, som lindrer symptomer på transportsyge. Du kan tage Marzine inden bilkørsel, sejlads eller flyrejser for at mindske kvalme og ubehag, hvis du plejer at blive køresyg, søsyg eller luftsyg.

- Lindrer symptomer ved køresyge og søsyge

Sådan bruger du Marzine

Læs vejledningen i pakken, inden du bruger Marzine. Børn fra 6-12 år: ½ tablet højst 3 gange daglig. Dosis til voksne og børn over 12 år er 1 tablet 3 gange i døgnet. Tag tabletten 1-2 timer, før du ønsker, den skal virke. Du kan eventuelt dele tabletten, så den er nemmere at sluge, men du skal sluge begge halvdele af tabletten.

Indhold
Marzine fås i 50 mg 10 stk. og 30 stk.

Vigtig information
Er du gravid, bør du kun bruge Marzine efter aftale med lægen. Brug ikke Marzine, hvis du ammer.

Bivirkninger ved Marzine kan være døsighed, mundtørhed og sløret syn.

Du må ikke bruge Marzine, hvis du lider af søvnapnø, har grøn stær, eller hvis du er overfølsom over for cyclizin eller nogle af de øvrige indholdsstoffer. Marzine indeholder laktose.

Du bør ikke bruge Marzine sammen med lægemidler mod angst, psykoser, depression, søvnløshed, Parkinsons syge eller demens.

Marzine kan gøre dig døsig. Vær derfor forsigtig, hvis du kører bil eller betjener maskiner, når du har taget Marzine. Alkohol forstærker Marzines sløvende virkning.

Pligttekst

Marzine® 50 mg tabletter (Cyclizinhydrochlorid) 

Pakninger: 10 og 30 tabletter. Må ikke udleveres til personer under 18 år. 10 stk. er ikke apoteksforbeholdt. Virkning: Anvendes mod transportsyge (søsyge, køresyge og luftsyge). Forsigtighedsregler og advarsler: Marzine® må ikke anvendes ved forhøjet tryk i øjet (grøn stær), ved perioder med vejrtrækningsstop under søvn (søvnapnø) eller overfølsomhed overfor det aktive stof eller indholdsstoffer. Marzine skal anvendes med forsigtighed ved vandladningsbesvær pga. forstørret prostata eller forstørret blærehals, ved vejrtrækningsbesvær, myastenia gravis og ved tendens til at få kramper. Marzine indeholder lactose. Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening. Marzine® bør ikke anvendes sammen med lægemidler mod angst, psykoser, søvnløshed, depression (visse typer), parkinsons syge og demens.  Alkohol forstærker midlets sløvende virkning. Graviditet og amning: Marzine® bør kun anvendes af gravide efter lægens anvisning. Marzine® bør ikke anvendes i ammeperioden. Bivirkninger: Almindelige: Døsighed, mundtørhed, sløret syn. Ikke almindelige: Hurtig puls, vandladningsbesvær eller vandladningsstop, uro, søvnbesvær, udslæt med og uden kløe, hørelses- og synshallucinationer. Sjældne: Tendens til betændelse pga. forandringer i blodet, leverbetændelse, gulsot. Dosering: Voksne og børn over 12 år: 50 mg (1 tablet) 1-2 timer før virkning ønskes, højst 3 gange daglig. Børn 6-12 år: 25 mg (1/2 tablet) 1-2 timer før virkning ønskes, højst 3 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under 6 år uden lægens anvisning. Læs vejledningen i pakken omhyggeligt for brug. Januar 2018

Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød, tlf. 44 52 88 88, info@meda.dk, www.meda.dkwww.produktresume.dk

Læs mere på min.medicin.dk og indlaegssedler.dk