Produktoversigt

Robinul® - Neostigmin (glycopyrronium/neostigmin)

Receptpligtigt lægemiddel

Robinul-Neostigmin er et lægemiddel, som ophæver virkningen af residual ikke-depolariserende (kompetitiv) neuromuskulær blokade.

Robinul-Neostigmin ophæver virkningen af residual ikke-depolariserende (kompetitiv) neuromuskulær blokade. Robinul-Neostigmin er en såkaldt antidot (modgift) til curare og andre non-depolariserende neuromuskælære blokkere.

Robinul-Neostigmin injektionsvæske fås i 10 x 1 ml.

Da Robinul-Neostigmin er receptpligtigt, må vi ifølge lovgivningen ikke reklamere for produktet over for forbrugeren. Ønsker du yderligere information, kan du læse produktets indlægsseddel. Uddybende medicinsk information får du hos egen læge, i produktets produktresume eller på min.medicin.dk.